นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร?

เจ้าของเว็บไซต์ https://www.kosemfarm.me

ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราเก็บ และทำไมเราถึงเก็บมัน

ความเห็น

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ เราเก็บข้อมูลเพื่อแสดงในแบบฟอร์มความคิดเห็น และยังมีไอพีแอดเดรส และบราวเซอร์ที่ใช้เพื่อช่วยป้องกันสแปม อาจมีการระบุสตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างขึ้นจากที่อยู่อีเมลของคุณ (หรือที่เรียกว่าแฮช) เพื่อให้บริการ Gravatar เพื่อดูว่าคุณใช้งานอยู่หรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Gravatar ดูที่นี่: https://automattic.com/privacy/

หลังจากอนุมัติความคิดเห็นของคุณ รูปภาพโปรไฟล์จะแสดงเป็นสาธารณะร่วมกับความคิดเห็นของคุณ

สื่อ

ถ้าคุณอัพโหลดรูปภาพ คุณควรหลีกเลี่ยงข้อมูลสถานที่ (EXIF GPS) เพราะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดและดูข้อมูลสถานที่จากรูปภาพบนเว็บไซต์

Contact forms

Cookies

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ คุณอาจเลือกบันทึกชื่อ อีเมล และเว็บไซต์ในคุกกี้ เพื่อความสะดวกของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียดอีกครั้งเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง คุกกี้เหล่านี้จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี

ถ้าคุณมีบัญชีและคุณเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ เราจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาว่าเบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและถูกทิ้งเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ของคุณ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เราจะตั้งค่าคุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และตัวเลือกการแสดงผลบนหน้าจอของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะมีอายุ 2 วัน และคุกกี้ตัวเลือกการแสดงผลจะมีอายุ 1 ปี ถ้าคุณเลือก “Remember Me (จดจำฉัน)” คุกกี้เข้าสู่ระบบของคุณจะยาวถึง 2 สัปดาห์ ถ้าคุณออกจากระบบ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะถูกลบทิ้ง

ถ้าคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บทความ คุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไปที่บราวเซอร์ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและระบุรหัสโพสต์ของบทความที่คุณเพิ่งแก้ไข หมดอายุหลังจากผ่านไป 1 วัน

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

 

What personal data we collect and why we collect it

Who we share your data with

Does the plugin share personal data with third parties

How long we retain your data

Does the plugin use personal data collected by others?

Does the plugin store things in the browser?

Does the plugin collect telemetry data, directly or indirectly?

Does the plugin enqueue JavaScript, tracking pixels or embed iframes from a third party?

 

We collect information about you during the checkout process on our store.

What we collect and store

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 • Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 • Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account and order
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 • Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

What we share with others

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example —

ชำระเงิน

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Please see the PayPal Privacy Policy for more details.

 

What personal data we collect and why we collect it

Security Logs

The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Who we share your data with

This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri’s SiteCheck. We do not send personal information to Sucuri; however, Sucuri could find personal information posted publicly (such as in comments) during their scan. For more details, please see Sucuri’s privacy policy.

How long we retain your data

Security logs are retained for 60 days.

Where we send your data

This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

 

What personal data we collect and why we collect it

Forms

Ultimate Member provides you with forms for user registration, login and profiles.

Via these forms you are collecting personal data from your users.

You should include in your privacy policy what personal data is captured when someone submits/fills in one of the forms, why you collect it and what you do with this data and how long you keep it.

How long we retain your data

Registered user information is retained in your website’s database indefinitely.

Data can be exported or removed upon users request via the existing WordPress data exporter or eraser.

If syncing data to a 3rd party service (e.g Mailchimp via our MailChimp extension), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Where we send your data

Ultimate Member does not send any user data outside of your site by default.

If you have extended the functionality of the plugin (e.g sending registered user data to MailChimp via our MailChimp extension, this user info may be passed to these external services. These services may be located abroad and outwith the EU.